Page path:


3 nye lærlinger i 2019

 
7. nov. 2019

I året 2019 har vi ansatt 3 nye lærlinger bekrefter prosjektleder Mats Hattevig....

 
Sebastian Iversen

Mats som prosjektleder i Oslo for KAEFER Construction AS, sitter også i opplæringskontoret for bygg- og håndverksfag i Østfold.

"Mats tror ikke isoleringsbransjen som håndterer bygg- og anlegg er full av lærlinger og er ekstra stolte av å kunne bidra til dette". Personlig føler Mats det er viktig å satse på ungdommen. "Ikke minst trenger vi å kontinuerlig bidra til faget både i forhold til å øke graden av formell kompetanse, men også med tanke på fremtidige krav".

Sebastian Iversen(Avbildet til venstre) – er en av de tre som ble ansatt i Juni, under kan du lese om hvordan han har det i hverdagen.

Hva gjorde at du ønsket å bli lærling i isolatørfaget?

"Da jeg hadde gått ferdig vg1 bygg og anleggsteknikk, og vg2 klima,- energi og miljøteknikk hadde jeg så vidt hørt om isolatørfaget helt til jeg var i kontakt med opplæringskontoret ang ny lærlingplass. De fortalte meg om muligheter innen byggfag jeg ikke visste jeg hadde. Bl.a. Isolatørfaget. Så jeg begynte å lese meg opp på faget og lærte fort hvor bredt yrket er og hvor mange muligheter det er for videreutvikling, noe som vekket stor interesse hos meg." 

Hvordan føler du at du blir ivaretatt i KAEFER Construction AS som person og i forhold til oppfølging i hverdagen?

"Jeg er veldig positivt overrasket! Tenkte med engang at siden KAEFER er såpass stort firma er det lett å bli ''glemt''. Men etter min erfaring er det stikk motsatt. Får stadig spørsmål om hvordan det går og jeg føler at jeg kan spørre om hva som helst når som helst."

Hvordan føler du arbeidsmiljøet er?

"Veldig bra! Jeg jobber med kollegaer fra mange ulike land og nasjonaliteter. Noen med flere års erfaring i faget men også andre lærlinger. Men uansett blir man satt stor pris på og behandlet med respekt." 

Hvordan fungerer samarbeidet med opplæringskontoret i forbindelse med gjennomføring av opplæringsplan?

"Mye av ansvaret ligger jo på en selv. Men føler vi har god kommunikasjon og at jeg får den hjelpen jeg trenger."

Daglig leder Thorbjørn Jensen blir glad når han hører disse tilbakemeldingene. Det at våre ansatte har det bra og trives hos oss er veldig viktig for oss sier han.

Vi trenger å etterfylle med neste generasjon isolatører og vi må sikre at denne kompetansen ikke forsvinner eller utvannes. Vi er også en bedrift med ansatte fra flere kulturer, og det at disse samspiller på en god måte er både gledelig og samfunnsnyttig. Samtidig er det en bekreftelse på at vi gjør noe riktig.

 
Anna Rog-Sztorc

Anna Rog-Sztorc

Administrasjonssekretær

+47 45 80 18 41

Birger Susort

Birger Susort

Daglig leder

+47 911 3206 7