Page path:


Elektronisk handelsformat

 
25. mar. 2020

Elektronisk handelsformat

EHF fakturering er også ett av digitaliseringstiltakene. EHF står for elektronisk handelsformat og har tilpasning til et felles europeisk fakturaformat. Dette er digitale faktura som sendes fra et fakturaprogram til en mottaker, via et EU-verifisert knutepunkt. Dette innbefatter at fakturaen går direkte fra vårt IT-system over til fakturamottakssystemet til kunden. Med andre ord vil forsinkelser som følge av postgang eller at fakturaen blir liggende på en e-post adresse, ikke være ett problem lengre og fakturaen trenger ikke å «leses» inn i etterkant, den går direkte inn i systemet til mottakeren.

I første omgang ble EHF implementert for utgående fakturering (fakturering til kunde). Nå tar vi det videre og implementerer EHF også for inngående fakturaer (leverandørfakturaer), slik at vi kan motta fakturaer direkte ifra våre leverandører sine system og inn i vårt system.

Fakturamottak: EHF 3.0 faktura for mot Org.nr. 985209952

Kan ikke din bedrift sende EHF så sendes faktura til følgende e-post-adresse: [Bitte aktivieren Sie Javascript]