Bærekraft

Let’s talk future

Bærekraftig utvikling betyr å ta ansvarlige forretningsbeslutninger som skaper verdier, samtidig som de skal beskytte miljøet og bidra til samfunnets beste.

KAEFER Construction

Vi tar ansvar!

KAEFER som konsern gir tydelige føringer innen bærekraft. I tillegg gjør vi i KAEFER Energy egne prioriteringer og kampanjer relatert til ESG (Environmental, Social og Goverance) og FNs Bærekraftsmål med fokus på Human Rights og redusere CO2-utslipp.

Bærekraft i vår industri

Med økt fokus på energioptimalisering og det grønne skifte, er det i dag helt nødvendig å kontrollere isolasjonsgraden på teknisk anlegg for å spare store energikostnader. Riktig temperatur på innhold og tilstand i rør bidrar til å eliminere energilekkasje, noe som igjen forlenger byggets levetid og gjør det enda mer ettertraktet å eie eller eventuelt å leie.

Bærekraft

Misjon

Vi bidrar til økt energieffektivitet og forlenger levetiden på tekniske anlegg.

Bærekraftsrapport

Plantegning