Hvorfor isolere teknisk anlegg?

Rørenes funksjon i et bygg kan være å føre varmt eller kaldt vann rundt i bygget. Ved å isolere varme og kalde røranlegg vil en både oppnå riktig temperatur ut til brukeren samt at en sparer kostnader med ekstra oppvarming eller nedkjøling av vann og andre medier.

Effektive isolasjonsløsninger

Isolering av tappevann- og varmeanlegg sørger for at temperaturen på innholdet i røret blir minst mulig påvirket og forandret på vei til målet sitt. Isoleringen bidrar da direkte til energibesparelse. Det investeres mye ressurser i produkter, systemer og beregninger for å få et så optimalt røranlegg som mulig. Isoleringen bidrar til å tjene inn denne investeringen samtidig som den bidrar til at det varme vannet eller medier forblir varmt og det kalde forblir kaldt helt frem til målet sitt. Å sørge for at det tekniske anlegget er isolert godt og riktig blir derfor en investering, man kan tjene godt på i mange år.

Let’s talk

birger.susort@kaefer.no

+47 911 32 067

Daglig leder

birger.susort@kaefer.no

Kontaktskjema

keyboard_arrow_up